zakruta

V rámci genealogie, se snažíme studiem dostupných pramenů, převážně archivních fondů a jiných archiválií, získávat informace o vztazích mezi lidskými jedinci určitých populací, které vyplývají z jejich rodového původu a na jejich základě sestavovat rozrody, vývody a rodokmeny, podle předem stanovených požadavků.