zakruta

OBJEDNÁVKA
DODAVATEL:

Tomáš Christian

GEODETICKÉ SLUŽBY

IČ: 743 52 784
592 53 Strážek 52 DIČ: neplátce DPH
mob. 603 768 214 Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Číslo účtu: 273200892/0300
CENÍK:
Zeměměřická činnost MJ Kč

GEOMETRICKÝ PLÁN pro: rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku,
doplnění katastru o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, průběh
vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
100 m nové hranice 4.000,-
Vyhotovení vytyčovacího náčrtu a protokolu o vytyčení hranice pozemku 1.500,-
Vyhotovení souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků 1.000,-
GEOMETRICKÝ PLÁN pro: vyznačení rodinného domu, chaty, garáže,
přístavby budovy, jiných jednoduchých staveb
100 m nové hranice 4.000,-
GEOMETRICKÝ PLÁN pro: vymezení věcného břemene 100 m hranice břemene 3.000,-
Vytyčení hranice pozemku do 100 m hranice 100 m vytyčené hranice 4.000,-
každých dalších 100 m hranice pozemku 100 m vytyčené hranice 3.000,-
Mapový podklad pro projekt rodinného domu nebo jiné jednoduché stavby
(polohopis a výškopis)
1 ha mapovaného území 4.000,-
Mapový podklad pro projekt (polohopis a výškopis) – zastavěné území, zalesněné
nebo křovinaté území, výškově velmi členitý terén
1 ha mapovaného území 8.000,-
Mapový podklad pro projekt (polohopis a výškopis) – nezastavěné území,
nezalesněné území, přehledný rovnoměrný terén
1 ha mapovaného území 4.000,-
Vytyčení polohy rodinného domu nebo obdobné stavby
1 stavba (včetně laviček)
1 stavba (bez laviček)
3.000,-
1.500,-
Hraniční mezník s plastovou hlavou 1 ks 150,-
Ocelový hřeb 1 ks 100,-
Dřevěný kolík 1 ks 10,-
V případě větších zakázek, kdy délka nové hranice je delší než 300 m sleva 20 %
ODBĚRATEL:
Příjmení a jméno (název organizace), adresa: …...............................................................................................
IČO: …...................................................... DIČ: …...................................................................
Telefon: …................................................. e-mail: …................................................................
Katastrální území: …............................................ Parcela číslo: …......................................................
Druh zaměřované změny: ….............................................................................................................................
DODACÍ PODMÍNKY:
Předběžný termín dokončení: ….................... Předběžná cena: ….................................
Datum objednávky: ….................................... Podpis odběratele: …..............................
Odběratel souhlasí s návrhem ceny a s penalizací za každý den prodlení ve výši 0.5 % .
Číslo zakázky: …........................................................
Zakázka převzata odběratelem dne: …....................... Konečná cena: …..................................
Počet převzatých kusů: …...........................................
Podpis dodavatele: Podpis odběratele:
(razítko) (razítko)

Tomáš Christian

GEODETICKÉ SLUŽBY

592 53 Strážek

IČ: 743 52 784

kontakt: 603 768 214